ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Υπάρχουν τμήματα για μαθητές γυμνασίου και λυκείου και τμήματα για ενήλικες.

Φροντίζουμε κάθε τμήμα να έχει άτομα της ίδιας περίπου ηλικίας.

ΕΠΙΠΕΔΟ Α:
BAΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ:

Eνήλικες

MEΘΟΔΟΣ:

Αν μένετε μακριά ή το ωράριό σας δεν είναι καθορισμένο, μπορείτε να αξιοποιήσετε το σύστημα διδασκαλίας με διαδικτυακή σύνδεση. Μέσω skype ή μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, το μάθημα γίνεται ακριβώς όπως όταν υπάρχει φυσική παρουσία. Το σύστημα προσφέρεται για ατομικά μαθήματα ή μαθήματα σε μικρές ομάδες.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β:
INTERMEDIATE

ΗΛΙΚΙΑ:

Eνήλικες

MEΘΟΔΟΣ:

Εμπέδωση της γλώσσας, εμπλουτισμός λεξιλογίου, συνηθισμένες εκφράσεις της καθομιλουμένης, με χρήση ειδικών οπτικοακουστικών προγραμμάτων, παιχνιδιών (διαδικτυακών και επιτραπέζιων), προετοιμασία για εξετάσεις γλωσσικής επάρκειας.

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ:
ADVANCED

ΗΛΙΚΙΑ:

Eνήλικες

MEΘΟΔΟΣ:

Τελειοποίηση προφορικού και γραπτού λόγου, ιδιώματα, διαφορές στην προφορά, αγγλική κουλτούρα, ιστορία, τέχνες και επιστήμες μέσα από παρακολούθηση ταινιών και με χρήση εξελιγμένων οπτικοακουστικών παιχνιδιών και ασκήσεων. Αληθινοί διαδραστικοί διάλογοι με Άγγλους και προετοιμασία για πτυχιακές εξετάσεις.

TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο