ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Αφορούν παιδιά ηλικίας από 5 έως και 13 χρονών.

ΝURSERY,
PRE-JUNIOR

ΗΛΙΚΙΑ:
5 - 6 Ετών

MEΘΟΔΟΣ:

Τα παιδιά μαθαίνουν τη γλώσσα όπως τα παιδιά των Άγγλων: με τραγούδια, παιχνίδια, παραμύθια, μικρούς καθημερινούς διαλόγους, χειροτεχνίες και χρήση οπτικοακουαστικών μέσων.

Α' - B' JUNIOR

ΗΛΙΚΙΑ:
7 - 9 Ετών ​

MEΘΟΔΟΣ:

Η τάξεις αυτές διδάσκονται με πολλή προσοχή σε ΜΙΑ σχολική χρονιά. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μπορούν από την αρχή να αποδίδουν σωστά και στα αγγλικά του σχολείου. Επιπλέον, κερδίζουν έναν ολόκληρο χρόνο από τη φοίτησή τους. Σε αυτή την τάξη γίνεται μεγαλύτερη χρήση διαδραστικών οπτικοακουστικών μεθόδων και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στα εργαλεία της προηγούμενης τάξης προστίθενται βιβλία, επιτραπέζια παιχνίδια, θεατρικά σκετς και εικονικοί διάλογοι.

Α, Β, C SENIOR
TMΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
Β1, Β2, C1, C2

ΗΛΙΚΙΑ:
10 - 15 Ετών

MEΘΟΔΟΣ:

Εξελίσσονται οι ικανότητες σε γραπτό και προφορικό λόγο. Εμπεδώνεται η γραμματική και εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο με λέξεις και εκφράσεις της "νεανικής αργκό". Εργασία σε ομάδες, εκτεταμένη χρήση ταινιών, τραγουδιών, θεατρικών διαλόγων, προσομοίωση σκηνών καθημερινότητας, διαδικτυακή δραστηριότητα και συνομιλίες στα αγγλικά.

TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο