ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για μαθητές - μαθήτριες των οποίων η ένταξη σε γκρουπ δεν είναι πάντα εφικτή.

Η εκμάθηση σε τάξεις είναι προσομοίωση μιας παρέας παιδιών όπως θα μεγάλωναν παίζοντας και μαθαίνοντας τη γλώσσα στη χώρα τους. Αλλά και στους ενήλικες λειτουργεί θετικά. Μοιράζονται εμπειρίες στα Αγγλικά, συζητούν στα Αγγλικά, σχηματίζουν παρέες με επίκεντρο τα Αγγλικά, δημιουργώντας έτσι ένα δευτερογενές κίνητρο εξάσκησης στη γλώσσα. Ωστόσο, η ένταξη σε τμήμα δεν είναι πάντα εφικτή για όλους για διάφορους λόγους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Φανή Μεγαρχιώτη διατίθενται και ατομικά (ιδιαίτερα) μαθήματα για όσα παιδιά ή ενήλικες θέλουν να μάθουν τη γλώσσα αλλά τα ωράρια, το γλωσσικό τους επίπεδο ή ο ρυθμός με τον οποίο θέλουν να προχωρήσουν δεν τους επιτρέπει την ένταξη σε κάποιο από τα τμήματα.

TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο